Медіація

Медіація –  альтернативний  (позасудовий)  метод  вирішення   спорів,  за  допомогою   якого   в  рамках   структурованого   процесу   сторони   спору намагаються досягти згоди для вирішення спору за допомогою  медіатора;

Медіатор  – особа, яка має відповідний фах та довсід та яку сторони спору          обрали для проведення медіації;

Медіація   проводиться   за   взаємною   згодою   сторін  спору   на  підставі принципів добровільної участі, рівності, активності і самовизначення сторін медіації, незалежності, нейтральності та конфіденційності інформації щодо медіації

Медіація може застосовуватися у будь-яких спорах, у тому числі цивільних, господарських, адміністративних, а також в кримінальних провадженнях та  справах з приводу адміністративних правопорушень, за винятком випадків, передбачених чинними законами України.*

Ми готові сприяти Вам у вирішенні спору будь якої складності у досудовому порядку – це збереже Ваші кошти, репутацію, час.

витяг з проекту Закону “Про медіацію” № 2480 від 27.03.2015