Бухгалтерський облік та аудит

Пакет наших  стандартних послуг з ведення бухгалтерського обліку  та аудиту включає в себе ведення  бухгалтерського  обліку   відповідно  до   українських  стандартів (П(С)БО)  та  послуги  пов’язані  з  підготовкою  та/або  перевіркою   фінансової  звітності  компанії   за   звітний   період,  підготовка  обов’язкових  статистичних  та податкових звітів. 

Крім того, фахівці компанії надають наступні послуги:

  • ведення   бухгалтерського   обліку   відповідно   до    Міжнародних              стандартів фінансової звітності (МСФЗ);
  • розробка плану рахунків;
  • початкове  налаштування   системи   бухгалтерського  обліку   для  новозареєстрованих підприємств та представництв;
  • додаткові   послуги  на  замовленні  клієнта  (підготовка  первинної          документації, комунікація  з  банківськими  установами,  підготовка              рахунків та платіжних доручень та ін.)