04.11.2018 р. набрав чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування»

04.11.2018 р. набрав чинності ЗУ  «Про  внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання  прав учасників кримінального провадження  та  інших  осіб  правоохоронними  органами під час     здійснення   досудового  розслідування»  №  2548-VIII,     (опублікований 03.11.2018 року в «Голос України»).

Законом внесені зміни до ст.ст. 220, 284, 303, 309  Кримінального  процесуального кодексу України в частині права заявляти  клопотання слідчому,  прокурору  про закриття кримінального провадження.

Слідчий, прокурор зобов’язаний розглянути таке клопотання в строк  не більше 3 днів з моменту подання і задовольнити за наявності відповідних підстав.

У разі відмови у задоволенні клопотання заявник має право звернутися зі скаргою до слідчого судді.

Ухвала слідчого  судді  про  відмову  у  задоволенні  відповідної  скарги  може  бути оскаржена в апеляційному порядку.

Законом внесені зміни до статті 307 КПК, зокрема визначено,  що  ухвала  слідчого судді,  якою   задоволено   скаргу  на   рішення,  дії   чи   бездіяльність  слідчого  чи прокурора,   направляється    керівнику    відповідного    органу    для    організації проведення службового розслідування та вирішення питання  щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

Внесені зміни до статті 130 КПК, статті 1191 Цивільного кодексу, статей 2, 4 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями     органів,   що     здійснюють   оперативно – розшукову    діяльність,  органів досудового розслідування, прокуратури і  суду»,  змінами  встановлено,  що  слідчі  та прокурори, у  діях   яких   встановлено     ознаки  дисциплінарного   проступку, відшкодовують спричинену ними шкоду.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2548-viii

Please follow and like us: