Перспективи контролю над тов на законодавчому рівні

16.06.2020 Верховна Рада України ухвалила у першому читанні  законопроект № 2493 про акціонерні товариства, яким запроваджуються:

— проведення загальних зборів акціонерного товариства із застосуванням електронного голосування;
— запровадження вимог до корпоративного управління професійних учасників фондового ринку;
— удосконалення питання відповідальності посадових осіб АТ шляхом запровадження механізму відшкодування ними збитків, встановлення нових обмеженнь щодо зайняття посад в акціонерному товаристві та умов дострокового припинення повноважень посадових осіб АТ у разі спричинення ними  збитків  товариству

Не менш цікавими є норми щодо запровадження  механізму обліку часток товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю в обліковій системі Центрального депозитарію цінних паперів – поки що – за рішенням учасників/засновників.

Але, маємо розуміти, що це – другий крок встановлення засобів контролю  (перший – сумнозвісна реєстрація бенефіціарів, яка шкутильгає  на обидві ноги) над такою, поки що зручною (для учасників) організаційно-правовою формою, як товариство з обмеженою відповідальністю.  

Наступний очікуваний крок – редагування цієї норми (((( та виключення «за рішенням учасників/засновників» та запровадження таким шляхом тотального контролю – «механізму обліку часток товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю».

В першому читанні маємо таке формулювання «Облікова система часток товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю (далі – облікова система часток) – сукупність інформації, записів про частки товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю (вид, номінальна вартість і кількість, обмеження обігу тощо) на рахунках власників таких часток; інформації про товариство; про власників часток; про обмеження прав власників; про осіб, уповноважених власниками (управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо часток); інша передбачена законодавством інформація.

Вимоги до переліку документів, що подаються товариством Центральному депозитарію, встановлюються Комісією.

 Факт набуття і припинення прав на частки, обмеження прав на частки фіксуються в обліковій системі часток. У обліковій системі часток.

Вимоги до інформації, яка вноситься до облікової системи часток, встановлюються Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією.»

«Облік часток товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю (далі – товариство) здійснюється Центральним депозитарієм в порядку, встановленому законодавством, у разі прийняття засновниками або учасниками товариства відповідного рішення…»

Добре це чи ні – напряму залежатиме і від самих «механізмів», розробку яких покладено на Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Центральний депозитарій. Тому, виходячи з практики – сподіватись на прості та зручні системи обліку та вимоги для допуску Товариств з метою обліку часток не приходиться.

Із позитивного – запровадження «ескроу» рахунків – які значно мінімізують ризики зміни учасників  ТОВ.

Please follow and like us: