Ноу-хау інспекторів з праці або як інспектори з праці можуть завітати на перевірки під виглядом шукачів роботи

Будьте обачні та ввічливі: 

Державний контроль  за   додержанням   законодавства   про   працю   приватними підприємцями, які використовують найманих робітників, юридичними особами та їх структурними   підрозділами,   здійснюється  у формі   інспекційних   відвідувань та невиїзних інспектувань.

Порядок здійснення інспекційних відвідувань визначається Постановою КМУ №295

Інспекційні відвідування проводяться з таких підстав:

1) за зверненням працівника  про  порушення  стосовно  нього  законодавства  про працю;

2) за зверненням  фізичної  особи, стосовно  якої  порушено правила оформлення трудових відносин;

3)   за   рішенням    керівника   органу   контролю   про    проведення   інспекційних відвідувань з  питань виявлення неоформлених трудових відносин,  прийнятим  за результатами аналізу інформації, отриманої із  засобів масової  інформації,  інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством,  та  джерел,  зазначених  у пп. 1, 2, 4-7;

4) за  рішенням   суду,   повідомленням  правоохоронних  органів  про  порушення законодавства про працю;

5) за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду   (контролю),  про виявлені в  ході  виконання  ними   контрольних   повноважень   ознак   порушення законодавства про працю;

6) за інформацією:

– Держстату та її територіальних органів про наявність  заборгованості  з  виплати заробітної плати;

– ДФС та її територіальних органів про:

 • невідповідність  кількості  працівників  роботодавця   обсягам    виробництва (виконаних робіт,  наданих  послуг)  до  середніх  показників  за  відповідним видом економічної діяльності;
 • факти  порушення  законодавства  про  працю, виявлені   у   ході  здійснення контрольних повноважень;
 • факти  провадження   господарської  діяльності  без   державної   реєстрації;
 • роботодавців,  що  мають   заборгованість   із   сплати   єдиного    внеску  на загальнообов’язкове     державне   соціальне    страхування   у   розмірі,  що перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника;

– Пенсійного фонду України та його територіальних органів про:

 • роботодавців,  які   нараховують   заробітну   плату    менше    мінімальної;
 • роботодавців, у  яких   стосовно    працівників    відсутнє    повідомлення   про прийняття на роботу;
 • роботодавців, у яких протягом місяця кількість  працівників, що  працюють  на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків;
 • працівників, які  виконують роботи (надають  послуги) за  цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;
 • роботодавців, у  яких  стосовно працівників  відсутні   нарахування  заробітної плати  у   звітному   місяці (відпустка  без  збереження  заробітної  плати   без дотримання вимог КЗпП та Закону про відпустки);
 • роботодавців, у  яких  протягом  року  не   проводилась  індексація  заробітної плати   або   сума   підвищення   заробітної   плати  становить    менше   суми нарахованої індексації;
 • роботодавців, у яких 30 і більше відсотків  працівників  працюють  на   умовах цивільно-правових договорів;
 • роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у  яких   протягом  місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників;

7) за інформацією профспілкових органів про  порушення  прав  працівників,   які  є членами  профспілки,   виявлених  в   ході здійснення  громадського контролю   за додержанням законодавства про працю.

Саме таким  чином,  за  даними  Управління держпраці  у Кіровоградській області   у    була     проведена     перевірка    дотримання    вимог    чинного законодавства.   До    проведення    інспекційного    відвідування    один     з представників контролюючих   органів навідався     на    підприємство    під   приводом   працевлаштування.   Йому    було запропоновано попрацювати «неофіційно»…

Того   ж    дня   було     розпочато    інспекційне   відвідування.    Тепер    за  порушення законодавства про працю підприємству загрожує штраф у розмірі 6 701,4 тис. грн (виявилось, що 60 працівників працювали неофіційно).

 

Please follow and like us: