Встановлення вини особи під час закриття провадження про адміністративні правопорушення у зв’язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності

При вирішенні питання щодо закриття провадження у  справі  про  адміністративне правопорушення у зв’язку  із  закінченням на момент розгляду такої справи строків накладення    адміністративного    стягнення,    визначених    статтею    38   КУпАП, необхідно    враховувати  положення  статті  6  Конституції  України,  згідно  з  якою органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої  повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України.

Таким  чином,  поєднання  закриття  справи  з  одночасним   визнанням   вини особи у вчиненні адміністративного правопорушення  є  взаємовиключними  рішеннями,  і   прийняття   таких   двох    взаємовиключних   рішень   в   одній постанові про  закриття справи  свідчить  про  порушення  права  людини  на справедливий суд, передбаченого  статтею  6  Конвенції  про захист прав людини і основоположних свобод. За правилами статті 284 КУпАП рішенням, що  доводить вину  особи,  є   постанова   про    накладення   адміністративного   стягнення   або застосування заходів впливу, умовою якої є визначення вини.

Отже,  наявність  або  відсутність  вини  встановлюється  саме  під  час здійснення провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Таким чином, вина осіб, що притягуються до адміністративної відповідальності, не встановлюється у справах, у яких провадження закривається.

Отже,   під   час   закриття    провадження    у    справах    про   адміністративні правопорушення    у     зв’язку     із     закінченням    строків     притягнення     до адміністративної відповідальності,  передбачених   статтею   38 КУпАП,  вина особи не встановлюється

джерело:        УЗАГАЛЬНЕНИЙ  НАУКОВО-КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ВИСНОВОК  НАУКОВО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ  ПРИ ВИЩОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ УКРАЇНИ http://www.vasu.gov.ua

 

Please follow and like us: