Вирішення питання тимчасового виїзду дитини за межі України шляхом підтвердження місця проживання без рішення суду

Постановою КМУ від 22.08.2018 року № 620 були внесені зміни щодо порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, зокрема врегульовано питання захисту прав дитина на відпочинок, оздоровлення, навчання, участь у дитячих змаганнях у випадку, коли один з батьків дитини не надає, або всіляким чином ухиляється від надання згоди на виїзд дитини за межі країни.

Так, зазначена Постанова передбачає, що підставою для тимчасового виїзду дитини за межи країни  на строк до одного місяця є  рішення (розпорядження) районної (міської, селищної, сільської) ради (ради об’єднаної територіальної громади), про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України.

Той з батьків,  з ким проживає дитина, має право подати до служби у справи дітей за місцем проживання дитини такі документи:

  • заяву;
  • копію паспорта заявника;

  • копію паспорта дитини (у разі наявності);
  • довідку про реєстрацію місця проживання заявника (у разі коли в паспорті відсутні дані про реєстрацію місця проживання);
  • довідку про реєстрацію місця проживання дитини;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • копію рішення суду про розірвання шлюбу (у разі наявності);
  • підтвердження про відправлення рекомендованого листа другому з батьків про інформування про тимчасовий виїзд дитини за межу країни;

Для тимчасового виїзду за межі України дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органу або паліативної допомоги подається також копія документа, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу.

Служба у справах дітей відвідує дитину за місцем її проживання, проводить  бесіду з тим із батьків, хто проживає окремо від дитини (у разі можливості її проведення), або бесіду з дитиною, яка досягла 14 років.

За  результатами розгляду поданих документів та результатами огляду та співбесід служба у справах дітей готує висновок про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України та проект рішення відповідної територіальної ради (ради об’єднаної територіальної громади) про затвердження такого висновку або про відмову у затвердженні.

Підставами для відмови у затвердженні висновку про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України може бути лише:

  • неподання заявником повного пакету документів;
  • наявність рішення суду, в якому визначено місце проживання дитини з іншим із батьків або відкриття провадження у справі щодо визначення місця проживання дитини.

В день прийняття рішення служба у справах дітей інформує про нього:

-заявника – засобами телефонного зв’язку;
-того з батьків, хто проживає окремо від дитини (у разі коли місце його проживання відоме) – шляхом надсилання йому копії рішення/розпорядження рекомендованим листом.

У разі коли протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення/розпорядження його не оскаржено, воно набирає законної сили і його копія, завірена в установленому порядку, видається заявнику для пред’явлення під час перетинання державного кордону України.

Рішення/розпорядження діє протягом одного року з дня набрання ним законної сили.

Постанова: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/620-2018-%D0%BF/conv/print

Please follow and like us: